admin

En bild på affärsmän och kvinnor

Så blir du en bättre ledare

Är du öppen och driven? Då har du ett par av de grundläggande egenskaper som är viktiga för en ledare. Ett gott ledarskap kräver så klart mer än så. Det finns alltid nya sidor du kan utforska och stärka hos dig själv. Utvecklas som privat- och yrkesperson genom att gå en ledarskapsutbildning! Mjuka värden blir …

Så blir du en bättre ledare Läs mer »

En företagsgrupp som applåderar på en föreläsning

Boka föreläsning om arbetsglädje

God arbetsmiljö blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Ryktet om en arbetsplats där medarbetare trivs och känner arbetsglädje sprids snabbt och gör företaget till en attraktiv plats för jobbsökande. En föreläsning om arbetsglädje och arbetsmiljö kan vara första steget mot just detta. Att nå en bra arbetsmiljö kräver kontinuerligt arbete. Det finns inga mirakelrecept för att …

Boka föreläsning om arbetsglädje Läs mer »

Employee rights employment equality job businessman concept

Vad innebär arbetsrätt?

Svensk arbetsrätt är en omfattande lagstiftning som reglerar arbetstagares och arbetsgivares rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Den kan delas in i fem huvuddelar, där den kollektiva arbetsrätten, regler om arbetstagarinflytande, anställningsförhållandets rätt, arbetsmiljörätten samt arbetsmarknadsreglering utgör de mest centrala delarna. Svensk arbetsrätt kan delas in i fem delar:  Den kollektiva arbetsrätten handlar om regler för …

Vad innebär arbetsrätt? Läs mer »

Personer som håller upp röda skyltar med ordet union

Arbetsrätt organisationer i Sverige

Den kollektiva arbetsrätten omfattar regler för fackliga organisationer och kollektivavtal, vilket ger arbetstagare möjlighet att organisera sig och förhandla om sina arbetsvillkor. Som arbetstagare är det viktigt att känna till sina rättigheter enligt arbetsrätten och att söka hjälp från fackliga organisationer eller juridiska experter om man upplever att ens rättigheter kränks. På samma sätt är …

Arbetsrätt organisationer i Sverige Läs mer »

Person som får rådgivning inom arbetsrätt

Rådgivning inom arbetsrätt

Arbetsrätt kan vara komplicerat område. Om du som arbetstagare eller arbetsgivare har hamnat i konflikt med varandra är mitt råd att kontakta en specialist inom området. Det många juridiska byråer som har specialistkompetens inom arbetsrätt.  Uppstår det problem på en arbetsplats kan det vara till stor fördel att anlita en oberoende advokatbyrå som har kunskap …

Rådgivning inom arbetsrätt Läs mer »

Arbetsgivarorganisationer

Arbetsgivarorganisationer är föreningar som företräder och arbetar för arbetsgivares intressen. De arbetar med att främja företagsklimatet, förhandla med fackföreningar och politiska beslutsfattare, och ge råd och stöd till medlemsföretagen. I en arbetsgivarorganisation går arbetsgivare ihop och organiserar sig för att hjälpa varandra med olika krav de möter från olika fackförbund.  Svenskt Näringsliv är ett av …

Arbetsgivarorganisationer Läs mer »