Personer som håller upp röda skyltar med ordet union

Arbetsrätt organisationer i Sverige

Den kollektiva arbetsrätten omfattar regler för fackliga organisationer och kollektivavtal, vilket ger arbetstagare möjlighet att organisera sig och förhandla om sina arbetsvillkor. Som arbetstagare är det viktigt att känna till sina rättigheter enligt arbetsrätten och att söka hjälp från fackliga organisationer eller juridiska experter om man upplever att ens rättigheter kränks. På samma sätt är det viktigt för arbetsgivare att ha en god förståelse för arbetsrätten för att undvika potentiella konflikter och rättsliga problem på arbetsplatsen.

Det finns flera olika fackföreningar i Sverige som arbetar med arbetsrätt på olika sätt. Deras främsta uppgift är att säkerställa att arbetstagare har en anständig lön och goda arbetsvillkor. När du ska välja vilken organisation att bli medlem i är det viktigt att du läser på om de olika fackföreningarna. Ta reda på vilket område de arbetar inom, deras syfte, medlemsavgift, om de har kollektivavtal, vilket stöd du kan få, vilken kommunikation de har och vilken möjlighet du har att påverka beslut. 

Olika fackförbund i Sverige

Det finns flera olika organisationer och fackföreningar i Sverige som arbetar med arbetsrätt på olika sätt. Nedan följer en kort beskrivning av några av dem:

 • LO (Landsorganisationen i Sverige) är en fackförening som arbetar för att skydda arbetstagares rättigheter och förbättra arbetsvillkoren. De driver också politiska kampanjer för att påverka lagstiftningen inom arbetsrätt.

 • PTK (Privattjänstemannakartellen eller numera Förhandlings- och samverkansrådet) är olika företag och förbund som tillsammans vill förbättra villkoren för privatanställda tjänstemän.

 • TCO (Tjänstemännens centralorganisation) är en fackförening som representerar tjänstemän i Sverige. De arbetar för att skydda medlemmarnas rättigheter och förbättra arbetsvillkoren genom att förhandla med arbetsgivare och regeringen.

 • SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) är en fackförening som representerar akademiker i Sverige. De arbetar för att skydda medlemmarnas rättigheter och förbättra arbetsvillkoren genom att förhandla med arbetsgivare och regeringen.

 • Unionen är en fackförening som representerar både arbetare och tjänstemän i Sverige. De arbetar för att skydda medlemmarnas rättigheter och förbättra arbetsvillkoren genom att förhandla med arbetsgivare och regeringen.

 • Ledarna är en fackförening som representerar chefer och ledare i Sverige. De arbetar för att skydda medlemmarnas rättigheter och förbättra arbetsvillkoren genom att förhandla med arbetsgivare och regeringen.

 • Arbetsmiljöverket är en myndighet som arbetar för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på svenska arbetsplatser. De genomför inspektioner och ger råd till arbetsgivare och arbetstagare.

 • Diskrimineringsombudsmannen är en myndighet som arbetar för att motverka diskriminering i arbetslivet och samhället i stort. De tar emot anmälningar om diskriminering och driver kampanjer för att öka medvetenheten om diskriminering.
 • Sveriges Läkarförbund – Fackförbund inom vården, för alla läkare.

 • Kommunal är ett fackförbund med ett stort antal medlemmar inom flera hundra yrken inom både kommunala och privata sektorn. 

 • Vision

 • Vårdförbundet 

Vad kan fackföreningar hjälpa till med?

 • Skydd och stöd – En organisation eller fackförening ger skydd och stöd till anställda som kan hjälpa till att lösa konflikter på arbetsplatsen och skydda deras rättigheter.

 • Kollektiv förhandlingsstyrka – Genom att vara en del av en organisation eller fackförening har man större förhandlingsstyrka gentemot arbetsgivare och kan uppnå bättre arbetsvillkor.

 • Utbildning och utveckling – En organisation eller fackförening erbjuder ofta utbildningar, seminarier och workshops som kan hjälpa till att utveckla yrkeskompetens och karriärmöjligheter.

 • Social samhörighet – Genom att vara en del av en organisation eller fackförening får man chansen att träffa och interagera med andra som arbetar inom samma bransch eller yrke, vilket kan leda till nya kontakter och samarbeten.

 • Inflytande på politiken – Genom att vara en del av en organisation eller fackförening kan man påverka politiska beslut som rör arbetsrätt och arbetstagares rättigheter.