Bild på en manlig advokat

Så hittar du en bra försvarsadvokat

Ett ekobrott är när en person begår brottslighet inom ramen för näringsverksamhet och har ekonomisk vinning som ett direkt motiv. Brottet ska även ha bedrivits på ett planmässigt sätt. Sedan finns det även enskilda personer som begår någon form av skattebrott som också faller inom kategorin ekobrott.

Om du har blivit anklagad för ekobrott är det väldigt viktigt att du hittar en försvarsadvokat som kan företräda dig och guida dig rätt. Ifall du önskar ha en riktigt vass advokat vid din sida ska du kolla in Olsson Lilja advokater som är en advokatbyrå specialinriktad på brottmål. De har en lång erfarenhet inom ekobrott och företräder både privatpersoner och företag. De har bland annat varit ombud i flera uppmärksammade brottmål i Sverige. Ta kontakt med dem redan idag för att höra vad dem kan göra för dig.

“De två vanligaste ekobrotten är skattebrott och bokföringsbrott.” Läs mer här om ekonomisk brottslighet.

Juridisk rådgivning vid misstanke om brott

Vem som helst kan anmäla ett ekobrott. Det är vanligt att Skatteverket, allmänheten eller konkursförvaltare som anmäler den typen av brott. Att vara anklagad för ett ekobrott innebär inte att du på något sätt är dömd men det kan vara obehagligt och bidra med stress. När du är misstänkt kan det därför vara bra att i ett tidigt skede kontakta en advokat för rådgivning. Då kan du få bra information och vägledning utifrån ditt specifika fall. I bästa fall kan du frias helt från anklagelserna med bra hjälp.