En företagsgrupp som applåderar på en föreläsning

Boka föreläsning om arbetsglädje

God arbetsmiljö blir en allt viktigare konkurrensfaktor. Ryktet om en arbetsplats där medarbetare trivs och känner arbetsglädje sprids snabbt och gör företaget till en attraktiv plats för jobbsökande. En föreläsning om arbetsglädje och arbetsmiljö kan vara första steget mot just detta.

Att nå en bra arbetsmiljö kräver kontinuerligt arbete. Det finns inga mirakelrecept för att plötsligt omvandla missnöjda medarbetare till nöjda. Men för att maximera förutsättningarna att nå dit är en föreläsare arbetsglädje som sagt ett bra första steg. En bra föreläsare ger både verktyg och strategier, samt inspirerar till att faktiskt använda dem.

Så förbättrar du arbetsglädjen på kontoret

Ett vanligt misstag som företag gör när det kommer till att höja trivseln och arbetsglädjen på kontoret, är att identifiera problem och brister, och sedan hitta åtgärder för att ”fixa” dem. Men som med mycket annat i livet är behandling av symtomen ofta ett sätt att bara tackla problem på ytan, snarare än grunden.

Med så kallat styrkebaserad utveckling ligger fokuset istället på att hitta organisationens och medarbetarnas styrkor, och jobba mot att utveckla dessa. Det leder till en mer positiv syn på arbetsmiljö och ger bättre förutsättningar att lösa eventuella problem när de dyker upp.

Styrkebaserad utveckling handlar främst om:

  • Fokus på lösningar snarare än problem
  • Fokus på styrkor snarare än svagheter
  • Positiv psykologi

Att fokusera på det positiva i stället för det negativa, fungerar i stort sett likadant, vare sig det handlar om arbete på kontor eller vid distansarbete.

Skapa förutsättningar för bra kommunikation

Fokus på styrkor snarare än svagheter innebär inte att problem och brister bör ignoreras. Tanken är att ett positivt arbetsklimat bidrar till bättre och mer öppen kommunikation. Bättre kommunikation i sin tur bättre förutsättningar att lösningar och idéer kan diskuteras fritt, vilket tenderar att ge en mer lösningsorienterad miljö. Misstag, dåliga idéer och felsägningar trycks inte ned, eftersom det kan innebära att medarbetare i framtiden håller tyst.

När verkliga kriser inträffar på kontoret kan det vara katastrofalt om positiv och öppen kommunikation inte har uppmuntrats. Ett tips är alltså att investera i en heltäckande föreläsning om varför positiv kommunikation är vitalt för arbetsglädjen, och vilka verktyg du kan använda för att nå dit.