Arbetsgivarorganisationer

Arbetsgivarorganisationer är föreningar som företräder och arbetar för arbetsgivares intressen. De arbetar med att främja företagsklimatet, förhandla med fackföreningar och politiska beslutsfattare, och ge råd och stöd till medlemsföretagen. I en arbetsgivarorganisation går arbetsgivare ihop och organiserar sig för att hjälpa varandra med olika krav de möter från olika fackförbund. 

Svenskt Näringsliv är ett av det största arbetsgivareförbundet i Sverige som består av 50 medlemsorganisationer och som representerar cirka 60 000 företag i Sverige. Medlemsföretagen finns inom många områden som industri, tjänster, transporter, byggindustri och installation. De har som mål att förbättra företagsklimatet och underlätta för företag att driva verksamhet i Sverige samt påverka politiken inom arbetsrätt. 

Almega är en arbetsgivarorganisation som representerar svenska företag inom tjänstesektorn. De arbetar för att försvara företagens intressen och påverka politiken inom arbetsrätt.

Småföretagarnas Riksförbund är en organisation som representerar småföretagare i Sverige. De arbetar för att försvara företagens intressen och påverka politiken inom arbetsrätt.