Advokat och privatperson som signerar juridiska dokument

Så blir testamentet korrekt för företagsägare

Ett testamente är värdefullt både för den som skriver det och för den/de som det åsyftar. För testatorn innebär det att allting är i sin ordning vid deras eventuella bortgång, och att ägodelar fördelas precis så som den önskar. För testamentstagarna blir processen enkel och klar, utan missförstånd eller problem.

Om du äger ett företag finns det flera saker att tänka på när du skriver ditt testamente. Det kan ofta vara lite mer komplicerat än ett privat testamente, eftersom ett företag drivs på flera nivåer och det kan finnas en hel del som du har önskemål om. Därför är det klokt att få hjälp med att skriva testamente på fjallmansjuridik.se/testamente/ så att allt blir korrekt gjort.

Det bör du tänka på inför testamentets författande

Som företagsägare har du säkert en vision av hur ditt företag ska utvecklas i framtiden. Det innebär att du vill att de bästa personerna ska driva rörelsen vidare, men också att vinster ska fördelas så rättvist som möjligt. Kanske vill du också kunna påverka vem som ska ha rätt att göra vad med företaget, och vart aktierna ska gå. Andra viktiga saker som du kan få hjälp med från en jurist är:

  • Värdering av företaget
  • Aktieägaravtal
  • Skatteberäkningar
  • Kompanjonsavtal
  • Specifika önskemål

Det sistnämnda, ”Specifika önskemål” har att göra med olika sätt du vill att ditt företag ska styras och/eller marknadsföras på. Ett klassiskt exempel är möbelföretags-jätten Ingvar Kamprads testamente där hans fyra barn fick dela på en åttondel av den stora förmögenheten, medan den allra största delen gick till utveckling av företag och utbildningsmöjligheter i Norrland. Kamprad hade dessutom specifika önskemål för sitt företag, till exempel att priset på varmkorv aldrig skulle överstiga fem kronor. Detta motiverade Kamprad med att företagets kunder inte sällan har låg ekonomi, och att priset på korven därför alltid skulle vara överkomligt. Här handlar det alltså en företags-filosofi som ägaren önskat fortsätta efter hans frånfälle, och som därmed behövde specificeras i ett testamente.

Olika familjeförhållanden – olika testamenten

En av de mer komplicerade frågorna vad gäller ett företags-testamente är hur allt ska fördelas mellan barnen, ens sambo eller äkta make/make och övriga personer. Företaget är ju värt en viss summa, och om det finns barn från ett tidigare förhållande har de rätt att få ut sitt arv med en gång. Om det inte finns någon kontakt mellan den nuvarande partnern och dessa särkullsbarn, eller om de helt enkelt inte är intresserade av företaget, är den som ärver skyldig att lösa ut barnen med en gång. Kanske det också finns andra affärspartners och delägare – vad ska hända med dem? Andra frågor är vad som händer om de som ärver företaget inte längre vill driva det. Ska de få sälja det till vem som helst, eller finns det specifika önskemål vad gäller de eller dem som tar över rörelsen?

Allt detta, och mer därtill, kan du får hjälp med om du kontaktar en skicklig och erfaren familjejurist. Från samma person kan du också få hjälp med ditt övriga testamente, såväl som tjänster som skuldebrev, bodelning vid skilsmässa, äktenskapsförord och framtids-fullmakter.