Juridik

Employee rights employment equality job businessman concept

Vad innebär arbetsrätt?

Svensk arbetsrätt är en omfattande lagstiftning som reglerar arbetstagares och arbetsgivares rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Den kan delas in i fem huvuddelar, där den kollektiva arbetsrätten, regler om arbetstagarinflytande, anställningsförhållandets rätt, arbetsmiljörätten samt arbetsmarknadsreglering utgör de mest centrala delarna. Svensk arbetsrätt kan delas in i fem delar:  Den kollektiva arbetsrätten handlar om regler för …

Vad innebär arbetsrätt? Läs mer »

Person som får rådgivning inom arbetsrätt

Rådgivning inom arbetsrätt

Arbetsrätt kan vara komplicerat område. Om du som arbetstagare eller arbetsgivare har hamnat i konflikt med varandra är mitt råd att kontakta en specialist inom området. Det många juridiska byråer som har specialistkompetens inom arbetsrätt.  Uppstår det problem på en arbetsplats kan det vara till stor fördel att anlita en oberoende advokatbyrå som har kunskap …

Rådgivning inom arbetsrätt Läs mer »